Startowa

   Praktyczna nauka zawodu odbywa się we wszystkich zawodach nauczanych  w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Posiadamy Ośrodek Szkoleniowo-Egzaminacyjny, w którym odbywają się egzaminy zawodowe ale również praktyczna nauka zawodu. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są również w pracowni motocyklowej oraz w Podstawowej Stacji Obsługi Pojazdów w której uczniowie uczą się w jaki sposób należy przeprowadzać okresowe badania techniczne. Wszystkie te zajęcia prowadzone są na terenie ZSS.

   W ramach dualnego systemu kształcenia współpracujemy również z wieloma firmami branży motoryzacyjnej, w których nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Praktyki zawodowe odbywają uczniowie klas trzecich technikum w ilości 160 godzin (zwykle odbywa się to w miesiącu maju).

   Zajęcia praktyczne odbywają się jeden lub dwa dni w tygodniu w zależności od programu nauczania w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, kierowca mechanik, blacharz samochodowy oraz lakiernik.

   W zawodzie blacharz samochodowy oraz lakiernik realizowana jest praktyczna nauka zawodu jedynie jako umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego czyli jako pracownik młodociany. Stosowane są więc dla pracowników młodocianych wszelkie przepisy i rozporządzenia dla tego typu zatrudnienia. Wstępne badania lekarskie dla kandydatów realizowane są na zlecenie firmy, w której uczeń będzie odbywał praktyczną naukę zawodu. 

   Pozostałe zawody realizowane są na podstawie umów pomiędzy Dyrektorem ZSS a pracodawcami (na wstępne badania lekarskie kieruje szkoła) i nie są to umowy o pracę.