Aktualności, komunikaty, ogłoszenia

04.06.2018 r.

W związku z kończącą się praktyką zawodową (08 czerwca 2018 r.) proszę o dostarczanie wypełnionych zeszytów do Kierownika Szkolenia Praktycznego, celem ich weryfikacji i ustalenia oceny końcowej za praktykę zawodową (klasy III technikum samochodowego). Graniczny termin to 14.06.2018 r.